Przygotowanie do zawodu psychologa
27 wrz 2022

Przygotowanie do zawodu psychologa

Post by Serwis S.A.

Istnieją dwie koncepcje dotyczące przygotowania do pracy zawodowej.

Zgodnie z pierwszą, studia psychologiczne powinny w pełni wyposażyć adepta w wiedzę i wszelkie umiejętności niezbędne dla realizacji zadań zawodowych.

Zgodnie z drugą, przez całe życie zawodowe psycholog winien wzbogacać wiedzę, nabywać dodatkowe kompetencje i doskonalić już posiadane, gdyż studia dają mu jedynie dobrą podstawę do dalszego rozwoju zawodowego.

W obliczu nieustannego rozwoju psychologii jako nauki, wydaje się niemożliwe bazowanie jedynie na wiedzy wyniesionej ze studiów.

Pojawiają się nowe teorie, także interdyscyplinarne (jak psychoneuroimmunologia), nowe możliwości diagnostyczne (jak neuroobrazowanie), nowe narzędzia oddziaływań psychologicznych (jak wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej w praktyce psychologicznej) i psycholog, który nie nabywa nowej wiedzy, zostaje w tyle.

Oznacza to jednak niestety, że klientowi/pacjentowi korzystającemu z jego wiedzy, nie może zaoferować wszystkiego, co na danym etapie rozwoju psychologii jako nauki mogłoby być dla niego przydatne.

Ciekawość i otwartość poznawcza, prawdziwe głębokie zainteresowanie psychologią, nie powinny pozwolić na zasklepienie się w dotychczasowej formule uprawiania zawodu.

Cenniejsze byłoby postrzeganie zawodu psychologa jako pasma nowych interesujących wyzwań, wymagających kształcenia, dociekania i praktykowania.

Sprawdź też: Badania psychologiczne kierowców Bydgoszcz

Tags:

0 Comments

Leave a Comment